VerspillingsMarkt


Stichting Grien
Stichting Grien wil onder de naam FjildLab/VerspillingsMarkt als kennisinstelling partijen inspireren, activeren en verbinden die voedselverspilling actief proberen te verminderen en in gezamenlijkheid streven naar een gesloten voedselkringloop: Voedsel verbouwen waar het voor bestemd is humane consumptie!

Voedselverspilling
Binnen de voedselverspilling komen we een grote variëteit aan producten tegen die veelal slechts om ‘cosmetische’ reden niet aansluiten bij de behoefte en wensen van de markt. Deze producten zijn o.a. afkomstig uit de landbouw, akkerbouw en (glas) tuinbouw en worden bijvoorbeeld vanwege een afwijkende vorm, grootte, scheuren en/of vlekjes niet voor directe consumptie gebruikt. Voor het gestructureerd aanpakken van voedselverspilling, dient er een aantal fases te worden doorlopen. Deze zijn: 

- Het constateren en creëren van bewustwording;
- Het kwantificeren;
- Onderzoeken / bewerken / verwerken / ontwikkelen;
- Testen;
- Vermarkting.Ambitie Verspillingsmarkt
De Verspillingsmarkt wordt het kenniscentrum van Noord-Nederland op het gebied van het terugbrengen van verspilling in de voedselketen. Hierbij zal onderzocht worden welke producten van de reststromen, zijstromen en derving gemaakt kunnen gaan worden en hoe deze producten kunnen worden vermarkt. Binnen de regio zal actief aandacht worden gevraagd voor verspilling, ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe werkgelegenheid en zal door middel van ICT-oplossingen inzichtelijk worden gemaakt welke producten, in welke kwaliteit, waar en in welke hoeveelheid beschikbaar zijn. Vraag en aanbod dienen hierbij op elkaar te worden afgestemd en gestreefd wordt naar een afzet van deze ‘hergewaardeerde’ producten binnen de regio. Het centrum Verspillingsmarkt heeft een (inter)nationale voorbeeldfunctie waar bewezen is dat voedselverspilling daadwerkelijk kan worden aangepakt voor een gebiedsgerichte circulaire economie.

Bekijk hier de flyer van de Verspillingsmarkt!

Contact
Meer weten over dit initiatief? Neem dan contact op met:
Stichting Grien
Rengersweg 23, 9062 EA Oentsjerk
Info@grien.nl
www.verspillingsmarkt.nl

 

 

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741