Innovatiecluster Bouw

Het Innovatiecluster Bouw is een samenwerking dóór en vóór ondernemers. Een aantal bouwbedrijven uit de regio Noordoost Fryslân hebben de handen bijeengeslagen om samen te kijken naar een betere toekomst. De inzet is om in Noordoost Fryslân van een krimpregio naar een kansregio te gaan. Het cluster is opgezet door het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân. 


De afgelopen periode zijn er gesprekken gevoerd met bouwbedrijven, installatiebedrijven en onderwijsinstellingen. Uit deze gesprekken is gebleken dat er ook daadwerkelijk behoefte is aan een vorm van samenwerken en het delen van kennis. De uitkomsten van deze interviews zijn, samen met de uitkomsten van de vitaliteitsscan Noordoost Fryslân 2017 waarin het belang van de bouwsector in de regio wordt aangetoond, de basis om met het Innovatiecluster Bouw Noordoost Fryslân te starten.

Geïnteresseerd in het Innovatiecluster Bouw? 
Bent u een ondernemer/aannemer in de bouw en woont u in Noordoost Fryslân? Bent u bereid om kennis te delen, om er meer voor terug te krijgen? 
Lees meer informatie op de website van het Innovatiecluster Bouw

De Regiodeal
Innovatiecluster Bouw komt voort uit de Regiodeal, een samenwerking tussen partners uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid. De Regiodeal moet het Bruto Regionaal Product in 2025 met €400 miljoen laten stijgen. Meer dan 40 partijen uit Noordoost Fryslân tekenden de eerste landelijke Regiodeal in het Kennis en Innovatiehuis en hebben daarmee de onderlinge samenwerking voor de komende jaren versterkt.

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741