Gasloze CV: de Q-Rotor


Deze nieuwe technologie gaat de energietransitie op een efficiënte, milieuvriendelijke en goedkope wijze mogelijk maken. Heleos Energy Holding B.V. heeft een nieuw (theoretisch) thermodynamisch principe ontwikkeld en wil dit doorontwikkelen naar praktijkschaal. Deze doorontwikkeling zal bestaan uit engineering, bouw en uiteindelijk vermarkting van de zogenaamde ‘Q-rotor’. Heleos heeft in dit kader opdracht verleend aan het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) in Buitenpost om een partner te zoeken die de ontwikkeling voor haar rekening neemt.

Heleos Energy heeft een nieuwe vorm van energieconversie ontdekt en van daaruit een nieuw theoretisch thermodynamisch principe ontwikkeld. Deze nieuwe revolutionaire technologie maakt de energietransitie van fossiel naar groen mogelijk zonder dat er concessies gedaan hoeven te worden aan comfort of welvaart. Integendeel, de kosten voor verwarming of koeling worden substantieel lager. Dit gaat samen met een COuitstoot die vele malen lager is dan gebruikelijk.

Het KEI heeft in 2017 de opdracht aanvaard en samen met studenten van de Hanzehogeschool Groningen, opleiding Bedrijfskunde MER een markt strategisch onderzoek verricht, met als doel deze innovatie te kunnen realiseren en bestendige werkgelegenheid te creëren voor de regio Noordoost Fryslân.

Het KEI is in het voorjaar van 2018 geslaagd in haar missie om hiervoor een marktpartij te vinden in Noordoost Fryslân: Bouwgroep Dijkstra Draisma zal de ontwikkeling van de Q-rotor op zich gaan nemen. Daarbij is een ketensamenwerking tot stand gekomen inclusief private financiering.

Momenteel wordt er gewerkt aan de bouw van het eerste prototype van de Q-rotor, waarvan eind 2019 naar verwachten de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn.

Het uiteindelijke productiemodel Q-rotor is qua zowel vermogen als temperatuurrange zeer vergelijkbaar met de huidige generatie CV ketels. Wanneer de Q-rotor is doorontwikkeld tot productiemodel wordt voor de uiteindelijke productie van de Q-rotors gedacht aan het opzetten van een fabriek in het Noordoosten van Fryslân. Het theoretisch rendement van de Q-rotor ligt vier maal hoger dan dat van de huidige generatie warmtepompen. Dit betekent enerzijds een zeer kostenefficiënte wijze van gasloze gebouwverwarming en anderzijds een (veel) lagere belasting van het elektriciteitsnet. Inzet van de Q-rotor betekent, in tegenstelling tot de huidige warmtepomptechnologie- een één op één gasloze vervanger voor de CV ketel en daarmee een gigantische revolutie in het landschap van de duurzame energie.

 

 

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741