Heleos Energy Holding BV

Een succes moet je delen.

Deze nieuwe technologie gaat de energietransitie op een efficiënte, vriendelijke en goedkope wijze mogelijk gaat maken. Heleos Energy Holding B.V. heeft opdracht verleent aan het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) in Buitenpost om een partner te zoeken, die wil participeren in de ontwikkeling en fabricage van Q-Rotors. Het nieuwe bedrijf gaat grootschalig Q-Rotors voor de Nederlandse markt fabriceren.

Heleos Energy heeft een nieuwe vorm van energieconversie ontdekt en daaruit een nieuwe technologie ontwikkeld. Deze nieuwe revolutionaire technologie maakt de energietransitie van fossiel naar groen mogelijk zonder dat er concessies gedaan hoeven te worden aan comfort of welvaart. Integendeel, de kosten voor verwarming of koeling maar ook de prijs van elektriciteit worden substantieel lager. Dit gaat samen met een CO2 uitstoot die vele malen lager is dan gebruikelijk.

Het doel van Heleos is om deze nieuwe technologie mondiaal in te gaan voeren, waarmee het energieverbruik al in de eerste fase verminderd wordt. Grootschalige invoering van Q-Rotors voor verwarming en koeling. In de eerste fase kan het huidige verbruik met ca. 40% worden teruggebracht. Bij de tweede fase (dit is het veel voordeliger produceren van elektriciteit) wordt het resterende deel, dus ca. 60%, nog eens verder teruggebracht tot ca. 40% van het huidige energieverbruik. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan het IEA - 450 scenario. De laatste fase is de ontwikkeling van nieuwe typen Q-Rotors om de opslag van (groene) energie grootschalig en door een buffer vele malen efficiënter te maken.

KEI heeft in 2017 de opdracht aanvaard en samen met studenten van de Hanzehogeschool Groningen, opleiding Bedrijfskunde MER een markt strategisch onderzoek verricht, met als doel deze innovatie te kunnen realiseren en bestendige werkgelegenheid te creëren voor de regio Noordoost Fryslân.

Het KEI is in het voorjaar van 2018 geslaagd in haar missie om hiervoor een marktpartij te vinden in Noordoost Fryslân, die de ontwikkeling van de Q-rotor op zich gaat nemen. Daarbij is een ketensamenwerking tot stand gekomen met drie partijen inclusief private financiering.

Momenteel wordt er gewerkt aan de bouw van het eerste prototype van de Q-rotor, waarvan eind 2018 naar verwachten de eerste resultaten zichtbaar zullen zijn.

De doelstelling wordt gerealiseerd door het op grote schaal fabriceren van nieuwe verwarmingstoestellen (Q-Rotors) welke op de plaats van de huidige cv-ketels geplaatst kunnen worden. Voor het fabriceren wordt gewerkt aan het opzetten van een fabriek in het Noordoosten van Fryslân. Grootschalige omschakeling naar de nieuwe technologie resulteert in koelen of verwarmen (landelijke energie reductie van ca 35%) en rendement van elektriciteitscentrales (landelijke energie reductie van ca 40%). Het totale landelijk energieverbruik gaat omlaag tot 0.65*0.6 = ± 40% van het huidig verbruik.

Het ontwikkelde product heeft een rendement dat vele malen hoger is dan een in prijs vergelijkbare cv-ketel. De prijs voor verwarming en/of koeling gaat voor de consument terug naar ca. een kwart van de huidige prijs. Daarmee is de terugverdientijd berekend op ongeveer 1.5 jaar. Het is aannemelijk dat bij vervanging van de huidige cv-ketel de consument zal kiezen voor het nieuwe type verwarmingstoestel.

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741