Nieuws

Stagiaire Inge Terpstra genomineerd voor Green Ambassador certificaat

21 juni 2019

Stagiaire Inge Terpstra genomineerd voor Green Ambassador certificaat


Afgelopen maanden is het KEI versterkt door afstudeerstagiaire Inge Terpstra. Zij heeft een onderzoek gedaan naar duurzaamheid in de metaalsector. Hierbij heeft ze gekeken naar welke factoren wel of geen rol spelen bij duurzaam ondernemen in de metaalsector in de regio Noordoost Fryslân. Doormiddel van interviews met bedrijven heeft zij deze data verzameld en verwerkt. Duurzaam ondernemen hangt samen met de drie P’s: People, Profit, Planet. Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat ondernemers in de metaalsector in de regio Noordoost Fryslân zich vooral richten op waardecreatie in de dimensie ‘profit’. Het is daarbij niet zo dat ze geen waarde hechten aan ‘people’ of ‘planet’, want ondernemers vinden dat ook belangrijk, maar dat is voor het gros van de ondernemers niet de drijfveer om zich bezig te houden met duurzaam ondernemen.

Uit dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen tot stand gekomen. Eén hiervan is dat de (lokale) overheid een actievere rol zou kunnen vervullen ten aanzien van wijzigingen in wettelijke regelingen. Een voorbeeld is de informatieplicht rond energiebesparing. Per 1 juli zijn hierin een aantal wijzigingen. Veel ondernemers zijn hiervan niet op de hoogte. Het KEI kan hier, samen met de Metaalunie en de gemeenten, een ondersteunende rol in vervullen. Bijvoorbeeld ten aanzien van informatievoorziening.

Een andere aanbeveling heeft te maken met kennis delen. Er zijn veel regelingen en subsidies rond duurzaamheid. De gemeenten in de regio ondersteunen een aantal energiebesparende maatregelen. Deze zijn niet altijd bij ondernemers bekend. Of ze ervaren het aanvragen ervan als lastig en ingewikkeld. Informatie geven via websites en nieuwsbrieven werkt maar ten dele. Ervaringen uitwisselen kan helpen. Het KEI kan daar samen met ondernemersverenigingen een ondersteunende rol in spelen, bijvoorbeeld in combinatie met een bedrijfsbezoek.

Het onderzoek is uiteindelijk beoordeeld met een 9 en daarnaast is Inge ook genomineerd voor het Green Ambassador certificaat naar aanleiding van de Green Ambassador Day, een dag waarop duurzame initiatieven een podium krijgen ter inspiratie voor allen.

 

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741