Nieuws

Nieuwe stichting gaat aan de slag met de Regiodeal Versnellingsagenda

16 december 2019

Nieuwe stichting gaat aan de slag met de Regiodeal Versnellingsagenda


Vanaf eind 2019 zal stichting Versnellingsagenda de uitvoering van de Regiodeal Noordoost Fryslân aanjagen. Hiermee breekt een nieuwe fase in de regionale samenwerking aan. De stichting Versnellingsagenda neemt op onderdelen mensen en processen van bestaande stichtingen en samenwerkingen over. Dat geldt ook voor de voorbereidingen die door het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (KEI) sinds 2017 zijn opgepakt. Bijna alle medewerkers van het KEI zullen overgaan naar de nieuwe stichting.

Regiodeal
De Regiodeal Noordoost-Fryslân/Versnellingsagenda is een unieke manier van samenwerken tussen overheden, onderwijs en ondernemers om de regio structureel economisch te versterken in de periode 2020 en 2025. Voor deze samenwerking heeft het Rijk 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. Samen met de bijdrage vanuit de provincie Fryslân en de vier betrokken gemeenten komt er een bedrag beschikbaar van 29,4 miljoen euro.

Samenwerking
De nieuwe stichting zorgt ervoor dat onderwijspartijen en ondernemers bij één ingang terecht kunnen voor een subsidieaanvraag. De stichting Versnellingsagenda opereert niet alleen. Om de samenwerking slagvaardig aan te kunnen jagen wordt er nauw samengewerkt met de Regioboard Noordoost Fryslân. Hierin is de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs vertegenwoordigd. De Regioboard neemt besluiten over de projecten die subsidie vanuit Versnellingsagenda aanvragen. De Regioboard wordt aangevoerd door een onafhankelijk voorzitter. Naar deze persoon wordt nog gezocht, net als een aantal andere leden. Daarnaast is er een Klankbord en Adviesraad. Deze raad geeft gevraagd maar ook ongevraagd adviezen aan de Regioboard over de uitvoering van de projecten van de Versnellingsagenda.

Aanvragen van subsidie
Om een subsidie te kunnen aanvragen dient het project een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier komt uiterlijk volgende week dinsdag beschikbaar via www.dwaande.nl. De ingevulde subsidieaanvragen komen bij de medewerkers van de stichting Versnellingsagenda terecht. De medewerkers kijken of de aanvraag goed is ingevuld en of het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, thuishoort bij de Versnellingsagenda. Zo ja, dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar het subsidiebureau dat de aanvraag toetst aan allerlei wetten en regelgeving. Als ook dat goed is, dan kan het project na goedkeuring van de Regioboard los.

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741