Nieuws

De Metaalcampus in ontwikkeling

22 oktober 2019

De Metaalcampus in ontwikkeling


Mede vanwege een gebrek aan voldoende gekwalificeerd personeel zijn veel metaalbedrijven geïnteresseerd in de mogelijkheden van automatisering, digitalisering, robotisering, 3D metaal printen. Veel bedrijven hebben echter niet voldoende massa om investeringen in nieuwe technologieën zelf te doen. Daarvoor ontbreken de financiële middelen. Daarnaast speelt onbekendheid met nieuwe technologieën een rol. Of de technologie is nog in ontwikkeling waardoor het onduidelijk is welke toegevoegde waarde het een metaalondernemer kan bieden.

Onderwijsinstellingen willen de instroom van techniekstudenten verhogen en de doorstroom van studenten en de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren. Dit willen ze samen met ondernemers realiseren.

Beide initiatieven komen samen in de op te richten Metaalcampus (werknaam) in Dokkum. Met behulp van overheidsbijdragen wordt geïnvesteerd in machines en menskracht om de mogelijkheden van automatisering, digitalisering, robotisering, 3D metaal printen in Noordoost Fryslân te onderzoeken, de kwaliteit van het technisch onderwijs te verhogen en samen te werken aan de medewerker van de toekomst. In de Metaalcampus zullen onder andere de volgende activiteiten gaan plaatsvinden:

 • 3D metaal printen. In de Metaalcampus wordt geïnvesteerd in verschillende vormen van 3D metaal printen. Ondernemers kunnen onderzoeken welke mogelijkheden 3D metaal printen biedt voor hun bedrijf. De ondernemersbijdrage bestaat uit een vaste bijdrage voor een basispakket en een variabele bijdrage die afhankelijk is van gebruikte uren en materiaal.
 • Robotlassen. In de Metaalcampus wordt geïnvesteerd in een lasrobot. Ondernemers kunnen onderzoeken welke mogelijkheden dit biedt voor hun bedrijf, met een focus op enkelstuks lassen en 3D metaal printen. De ondernemersbijdrage bestaat uit een vaste bijdrage voor een basispakket en een variabele bijdrage die afhankelijk is van gebruikte uren en materiaal.
 • Verhoging instroom techniekstudenten en verbetering doorstroom studenten en aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs. In de Metaalcampus wordt geïnvesteerd in machines die gebruikt kunnen worden voor onderwijsdoeleinden. De ondernemersbijdrage bestaat uit een vaste bijdrage voor een basispakket en bijvoorbeeld uit het bieden van stages en/of leveren van gastdocenten en/of inbreng van kennis voor onderwijsontwikkeling.
 • Boeien en binden van medewerkers. In de Metaalcampus kunnen opleidingen worden verzorgd voor medewerkers. De ondernemersbijdrage bestaat uit de vergoeding voor de opleiding.
 • Opleiden zij-instromers. In de Metaalcampus kunnen opleidingen worden verzorgd voor zij-instromers. De ondernemersbijdrage kan onder andere bestaan uit het bieden van een stage.
 • Kennis en ervaring delen en ophalen op specialistische gebieden. Bijvoorbeeld rond ‘lean’, ‘ERP’, werken met buitenlandse werknemers. Hier is geen ondernemersbijdrage aan gekoppeld, de investering bestaat uit tijd en kennis.

Vanuit het KEI wordt verwacht dit jaar een definitieve aanvraag te kunnen doen, zodat in 2020 gestart kan worden met de uitvoering van de plannen.

 

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741