Nieuws

20 studenten ronden BACLAB af met beroepsproducten voor opdrachtgevers

5 februari 2019

20 studenten ronden BACLAB af met beroepsproducten voor opdrachtgevers


Ondernemers hebben dringend behoefte aan jongeren met kennis die is afgestemd op de beroepspraktijk. Om hierop in te spelen, is het Kennis- en Innovatiehuis een samenwerking gestart met de Hanze Hogeschool: BACLAB (Business Administration Consultancy Lab). Vanaf september 2018 zijn twintig studenten van de opleiding Bedrijfskunde aan de slag gegaan met praktijkvraagstukken uit de regio. Bijkomend voordeel is, dat jongeren hierdoor gestimuleerd worden om te gaan ondernemen in de regio Noordoost Fryslân.

Het BACLAB is een innovatiewerkplaats waar het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samenkomen en open innovatie wordt gestimuleerd. Het traject maakt onderdeel uit van het nieuwe afstudeerprogramma in het eindjaar van de opleiding. De studenten analyseren organisatievraagstukken, ontwerpen, implementeren en evalueren bedrijfsprocessen, waarna ze de processen verbeteren en vernieuwen door oplossingen voor problemen aan te dragen. Het KEI heeft vraagstukken uit de regio opgehaald, waarbij de studenten worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot een toekomstbestendig bedrijfskundig professional. Inmiddels is het eerste semester afgerond en hebben de studenten voor vier opdrachtgevers hun beroepsproduct opgeleverd:

 • een adviesrapport over de mogelijkheden van 3D metaalprinttechnieken in de regio vanuit het Innovatiecluster Metaal;
 • een strategisch plan voor Europrovyl over de locatie in Augustinusga;
 • een marketingplan voor OPNIEUW in Buitenpost;
 • een overkoepelend businessplan voor Stichting Grien en FjildLab/VerspillingsMarktVoor Stichting Grien en FjildLab/VerspillingsMarkt zijn de studenten bezig geweest met een onderzoek naar reststromen en mogelijke verdienmodellen voor agrariërs in Noord-Nederland. In december stonden de studenten op de WTC Expo Landbouwbeurs, om de reststromen bij deze doelgroep in kaart te brengen.

 

 

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741