Expertises van het KEI

Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân, kortweg KEI, werkt aan de bevordering van innovatie en ondernemerschap binnen het MKB in de regio Noordoost Fryslân. Het KEI richt zich hierbij op het verbinden van ondernemers middels ketensamenwerking, verbinding met het onderwijs en het stimuleren van netwerken binnen de sectoren bouw- en installatietechniek en metaal. Daarnaast ondersteunt het KEI ondernemers met innovatievraagstukken en kennisoverdracht op bedrijfskundig niveau in het kader van een lerend ondernemersnetwerk.

KEI miniMasters ondernemers

Groeien als ondernemer? Volg de miniMasters van het KEI!

Maatschappelijke, economische en technische ontwikkelingen gaan snel. Om ondernemers hierop in te laten spelen, organiseert het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân de miniMaster Ondernemers.  

Actionlab

Studenten zoeken oplossingen voor bedrijfsleven

Het Kennis- en Innovatiehuis is een samenwerking gestart met de Hanze Hogeschool, met als resultaat: Actionlab. Twintig studenten van de opleiding Bedrijfskunde gaan aan de slag met praktijkvraagstukken uit de regio.

Verbinden en samenwerken

Verbinden en samenwerken

Voor de metaalsector en bouw- en installatietechniek zijn kennismakelaars aangesteld. Zij zijn de smeerolie tussen het bedrijfsleven, de overheden en onderwijsinstellingen.  

Starters

Startersbegeleiding

Het KEI is een springplank voor startende, ambitieuze ondernemers. Wij bieden begeleiding van een ervaren ondernemerscoach en ondersteuning door gevestigde ondernemers (experts).

Onze relaties

 • Omrin
 • Univé
 • Mook
 • De Coöperatie Fabriek
 • Heibel
 • Tellie.nl
 • Multicopy
 • AJ Catering
 • Fritech
 • Stichting RMT
 • Alfa
 • Hoogland
 • Pilat
 • Innovatiecluster Bouw
 • Moderne Raadgever
 • Glezen Merke
 • Rabobank
 • Ondernemend Friesland
 • IT Company

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741