Innovatiecluster Metaal

De metaalnijverheid is een belangrijke sector in Noordoost Fryslân. In de afgelopen maanden heeft Wiebe van der Veen als kennismakelaar van het KEI ongeveer 50 ondernemers gesproken die in de metaalsector werkzaam zijn. De input uit deze gesprekken heeft geleid tot een aantal projecten. Deze zijn gericht op de thema’s innovatie en ondernemerschap, onderwijs en arbeidsmarkt en regionale samenwerking.

Mogelijkheden van 3D printen en robotisering

3D printen met metaal maakt een stormachtige ontwikkeling door. Statistieken wijzen uit dat deze markt jaarlijks met zo’n 75% groeit. Ook robotisering is een groeimarkt. Samen met een aantal ondernemers worden de mogelijkheden van 3D printen en robotisering in de regio onderzocht. Het KEI begeleidt dit onderzoek. 

Procesoptimalisatie

Het doel van procesoptimalisatie is het voorkomen van verspilling en het minimaliseren van fouten waardoor de financiële resultaten verbeterd worden. Een aantal bedrijven in de regio heeft hier ervaring mee opgedaan. Biddle uit Kootstertille is daar een voorbeeld van. Zij willen graag hun kennis en ervaring delen. Samen met Biddle gaat het KEI een bijeenkomst organiseren. 

Bij veel kleinere bedrijven bestaat het beeld dat procesoptimalisatie weinig zal opleveren, bijvoorbeeld omdat ze alleen maar maatwerk leveren. Om te beoordelen of dat beeld klopt, gaan we bij een aantal bedrijven een quick scan doen. Afhankelijk van de resultaten kunnen mogelijk vervolgtrajecten worden gestart.

Personeelsproblematiek

Uit onderzoek blijkt dat werkgevers nog zeker zes jaar rekening houden met tekorten aan technisch personeel.  Veel ondernemers geven aan dat ze geremd worden in hun groeiplannen door een tekort aan personeel. Samen met ondernemers, overheden en onderwijs neemt het KEI initiatieven om hier oplossingen voor te vinden. Bijvoorbeeld door de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en ondernemers te verbeteren. Maar ook door in te zetten op bij- en omscholingstrajecten.

MiniMasters

Samen met de Rabobank organiseert het KEI de miniMasters. Met deze opleiding krijgen de deelnemers praktische handvatten, onder meer op het gebied van strategisch management, persoonlijk leiderschap en innovatie. Zo ontwikkelen ze een frisse blik op hun bedrijf en bouwen ze een netwerk op.

Meer informatie over wat het KEI kan betekenen in de metaalsector? Neem dan contact op met Kennismakelaar Wiebe van der Veen: wiebe@keinof.nl of u kunt bellen naar (06) 15 24 07 58.

Contact

 • Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

  Kuipersweg 5

  9285 SN Buitenpost

  Routeplannen

 • Tel: 0511-760009

  Mail: info@keinof.nl

 • Kvk: 55444741